Intake
Voordat ik met de eerste behandeling start, wordt er eerst een intake formulier ingevuld, of het reeds door u ingevulde formulier, doorgenomen en besproken. Hierin worden uw gegevens en o.a.uw klachten vermeld. Op basis daarvan maak ik een persoonlijk behandelplan. Hierna kan de eerste behandeling plaatsvinden.

Behandelplan: Dit behandelplan kan onder andere bestaan uit:
– APS therapie
– AN shen
– Dorn//Breuss
– Reiki
– Chi therapie
– Magnetiseren
– Energie/chakra behandeling
– Begeleidend gesprek
– Automatisch schrift
– Acces Bars

Vervolgconsult:
– Evaluatie van de vorige behandeling
– Behandeling

Recent Posts