Vergoedingen door zorgverzekeraars 2019

Praktijk Bertie HealingColors voldoet aan de laatst gestelde PLATO-eisen per 2017, waardoor de consulten door een aantal zorg verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden via de aanvullende verzekering. De   behandelingen vallen onder de noemer natuurgeneeskundige behandelingen of alternatieve geneeswijzen. Onderstaande lijst geeft een opsomming van zorg verzekeraars die consulten vanuit hun aanvullende verzekeringen vergoeden. Het eigen risico of eigen bijdrage is niet van toepassing. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. 

Tot op heden is van onderstaande zorg verzekeraars bekend dat zij de APS behandelingen per 2019 vergoeden. Voor de volledigheid kunt u navraag doen bij uw zorg verzekeraar.

 

Aver0 Achmea 

FBTO

ONVZ 

OZF                                    

PNO                                    

VvAA                                   

Ziezo                                   

Zilveren Kruis                     

Regelmatig komt het voor dat zorg verzekeraars die hierboven niet worden genoemd, toch (gedeeltelijk) vergoeden. De informatie over vergoedingen is onder voorbehoud en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Daadwerkelijke vergoeding is altijd afhankelijk van toekenning door de zorg verzekering op basis van het door u specifiek afgesloten pakket. 

Recent Posts